مدیرکل شیلات بوشهر :

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: به علت عدم تأمین مالی پیمانکار کار لایروبی بندر لاور ساحلی متوقف‌شده است.

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی