به دلیل بارندگی شدید؛

فرماندار شهرستان بوشهر گفت: مدارس شهرستان بوشهر روز دوشنبه تعطیل است.

یادداشت

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی