امام جمعه بوشهر:

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: تاکنون ۸۵ درصد از سند چشم انداز حوزوی استان بوشهر محقق شده که ۱۳۹ هزار مترمربع حوزه ساخته شده است.

دین و آیین

طنز و سرگرمی

ورزش

اجتماعی

فرهنگی

اقتصادی