استاندار بوشهر گفت: در قالب طرح فاصله گذاری اجتماعی، مبادی ورودی و خروجی استان در 46 نقطه با حضور نیروهای بسیج و نیروی انتظامی کنترل می شود.