کد خبر : 10706

با ابلاغ وزیر نیرو صورت گرفت؛

افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های مصرف برق خانگی+ جدول

افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های مصرف برق خانگی+ جدول

بوشهر24: با افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های مصرف برق در بخش خانگی، جداول جدید تعرفه‌های مصرف برق در این بخش به‌همراه جزئیات تعرفه هر شهر در گروه‌های مختلف تعرفه‌بندی منتشر شد.

بوشهر24: با افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های مصرف برق در بخش خانگی، جداول جدید تعرفه‌های مصرف برق در این بخش به‌همراه جزئیات تعرفه هر شهر در گروه‌های مختلف تعرفه‌بندی منتشر شد.

به گزارش"بوشهر24"، افزایش 20 درصدی تعرفه‌های برق بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه‌ای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال 93 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ نهم اسفند ماه برای اجرا از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. پس از آن، تعرفه‌های جدید مصرف برق خانگی با ابلاغ وزیر نیرو در تاریخ 27 اسفندماه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت.

ازاین‌رو تعرفه‌های جدید برق خانگی در سال 94 بدین شرح است:

 

تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

جدول مصرف برق 1

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1

جدول مصرف برق 2

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 2

جدول مصرف برق 3

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3

جدول مصرف برق 4

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4

جدول مصرف برق 5

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه‌پرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ١٧٧٣ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ١٥٠٠ ریال می‌باشد.

    * شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی

١-١ - به‌منظور تشویق مشترکین برای جابه‌جایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه‌پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری چندزمانه می‌باشند به‌شکل زیر محاسبه می‌شود:

جدول مصرف برق 6

تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر١ با ضریب یک‌سوم و مناطق گرمسیر٢ و ٣ و ٤ با ضریب دوسوم محاسبه می‌شود.

 

١-٢ - بهای برق مشترکین جانباز ٢٥ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به‌ترتیب با کسر٨٠ و ١٠٠ کیلووات‌ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می‌گردد.

١-٣ - به‌تشخیص هیئت مدیره شرکت می‌توان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند کدخانوار به‌شرح زیر درنظر گرفت:

   

تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی= کدخانوار (حداکثر برابر ٥)

کد خانوار / مصرف ماهانه قرائت‌شده= متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورت‌حساب برای هریک از خانوارها

١-٤ - بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی براساس جدول تعرفه‌های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت می‌گردد. مصرف هرمشترک به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

تعداد مشترک / کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی = متوسط مصرف هر مشترک

تبصره ١: به‌منظور تأمین هزینه‌های اداری برق روستا، شرکت به‌ازای هر مشترک مبلغ ٢٢٠٠ ریال از مبلغ صورت‌حساب کسر می‌نماید.

تبصره ٢: شورای اسلامی روستا (نگه‌دارنده شبکه برق) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفه‌های مربوطه (١و٢و٣و٤و٥) محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.

١-٥ - دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر١،٢،٣و٤ طبق جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول مصرف برق 7

در مناطق گرمسیر، در صورت‌حساب‌هایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم می‌باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه می‌شود.

جدول مصرف برق 8

منبع: تسنیم

ارسال نظر