کد خبر : 11108

آزمون استخدامی در شهرداری عالی شهر

آزمون استخدامی در شهرداری عالی شهر

این استخدامی طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و علمی تعداد 12 نفر افراد واجد شرایط در شهرداری استخدام میشوند.

به گزارش " بوشهر 24 "، شهرداری عالیشهر برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و به استناد نامه رئیس سازمان شهرداریها  کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای تخصصی، عملی با مصاحبه و گزینش  برای خدمت در شهرداری استخدام کند.   این استخدامی طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و علمی تعداد 12 نفر افراد واجد شرایط در شهرداری استخدام  میشوند. داوطلبین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت استانداری بوشهر به نشانه www.ostb.ir مراجعه نمایند.

 

شرایط عمومی استخدام :

۱- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

۲- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳- اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت .

۵- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی موثر.

۶- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.

۷- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.

۸- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشته شغلی:
1-راننده وسایل نقلیه
2-کاردان آتش نشانی
3-کارشناس امور اداری
4-مسئول امور مالی و درآمد
5-کارشناس حقوقی و املاک
6-مسئول امور عمرانی
7-مسئول شهرسازی
8-مسئول خدمات شهری
9-کارشناس امور مالی
فضای سبز
کارت ورود به جلسه: روزهای 25-26-27-28-29 از طریق وب سایت استانداری

ارسال نظر