کد خبر : 12244

طرح تعریض معابر شهرستان بوشهر اجرایی شود

 طرح تعریض معابر شهرستان بوشهر اجرایی شود

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: برای اجرایی شدن طرح تعریرض معابر که یکی از مطالبات مردم بوشهر است راه و شهرسازی بوشهر قانون سهم ۱۰ درصدی واگذاری زمین‌های معوض اجرایی کند.

به گزارش " بوشهر24 "، عبدالخالق برزگرزاده پیش از ظهر امروز در نشست شورای شهر بوشهر با بیان اینکه امسال توجه ویژه‌ای به عمران شهری شده اظهار داشت: زیبا سازی شهر بوشهر در اولویت طرح‌های عمران شهری قرار دارد که در این راستا اعتبارات عمرانی این حوزه مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه بازگشایی معابر یکی از خواسته‌های مردم بوشهر است تاکید کرد: برای اجرایی شدن بازگشایی معابر که یکی از مطالبات مردم بوشهر است راه و شهرسازی بوشهر قانون سهم 10 درصدی واگذاری زمین‌های معوض اجرایی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه زمین‌های یاد شده برای رفاه شهروندان است افزود: این زمین‌ها قرار نیست برای فروش یا درآمدزایی باشد بلکه برای بازگشایی معابر ورفاه شهروندان است

برزگرزاده بازگشایی معابر اصلی شهر را جز اقدامات اساسی و ملزومات مهم برای  توسعه متوازن و جامعه شهری دانست و تصریح کرد: شهر بوشهر با کمبود شدید زمین معوض برای بازگشایی معابر مواجه است به‌گونه‌ای که شهروندان زیادی که زمینهای آنها در گذر قرار گرفته به شورا مراجعه می‌کنند ولی به سبب نبود زمین معوض این طرح با کندی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم 10 درصد شهرداری می‌تواند جایگزین  بسیار خوبی برای واگذاری به شهروندان باشد افزود: راه و شهرسازی استان بوشهراین سهم قانونی 10 درصدی شهرداری از زمین‌هایی که تفکیک می‌شود را به‌خوبی واگذار نمی‌کند و این مهم مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند، به‌طوریکه مانع بازگشایی گذرهای جدید و اعطای زمین معوض به شهروندانی که زمین شان در طرح قرار گرفته می‌شود.

رئیس شورای شهر بوشهر تاکید کرد: انتظار داریم راه و شهرسازی استان بوشهر با واگذاری سهم 10 درصدی موانع پیش روی شورای اسلامی برای بازگشایی معابر جدید بردارد./ تسنیم

ارسال نظر