کد خبر : 12565

در پی صدور جوابیه اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر؛

مدیران آموزشگاه های کنکور: ادعای آموزش و پرورش کذب است

مدیران آموزشگاه های کنکور: ادعای آموزش و پرورش کذب است

بوشهر24: بعد از انتشار این جوابیه بود که بسیاری از مدیران آموزشگاههای بوشهر و سایر شهرستان ها در واکنش به این جوابیه در تماس با "بوشهر24"، هرگونه دعوت و نیز حضور در جلسه ای که آموزش و پرورش در جوابیه فوق ادعا کرده است، را تکذیب کردند.

در پی کسب اطلاع خبرنگار "بوشهر24" از برخی مدیران آموزشگاههای آزاد کنکور در استان بوشهر، بوشهر24 طی گزارشی از صدور مجوزی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر همراه با امتیازات خاص و فراتر از حد معمول به یکی از آموزشگاههای کنکور در بوشهر خبر داد، مجوزی که موجب اعتراض اکثریت قریب به اتفاق مؤسسات کنکور در استان بوشهر شده است.

بعد از انتشار دو گزارش "صدور مجوز برای موسسه کنکور با محوریت آقای خاص با امتیازات تبلیغی ویژه " و "ارتقاء سطح علمی یا رانت تبلیغاتی" توسط "بوشهر24"، اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر، طی جوابیه ای در واکنش به گزارشات فوق نوشت: «اداره کل آموزش و پرورش استان در راستای ارتقای علمی و آمادگی بیشتر دانش آموزان برای شرکت در کنکور سراسری و امتحانات نهایی به استناد مصوبه شماره 5 یکصد و سی دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با عنوان استفاده از ظرفیت مدارس یک نوبته جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان و اخذ قرارداد با موسسات و آموزشگاههای خصوصی و استفاده از مدرسان استانی و سایر استانها، از همه موسسان محترم آموزشگاههای آزاد بوشهر برای همکاری و برنامه ریزی در اجرای مصوبه مذکور دعوت نمود که صرفا توسط آموزشگاههای ایران مهر و ایران دخت بوشهر اجابت گردید.»

بعد از انتشار این جوابیه بود که بسیاری از مدیران آموزشگاههای بوشهر و سایر شهرستان ها در واکنش به این جوابیه در تماس با "بوشهر24"، هرگونه دعوت و نیز حضور در جلسه ای که آموزش و پرورش در جوابیه فوق ادعا کرده است، را تکذیب کردند.

گفتنی است مدیران آموزشگاه هایی که در تماس با "بوشهر24" این مسئله را تکذیب کردند، خواستار عدم انتشار اسامی آموزشگاههای معترض شدند که این اسامی نزد "بوشهر24" محفوظ است.

علاوه بر اینکه حق پاسخگویی برای اداره کل آموزش و پرورش و موسسات کنکور ایراندخت و ایران مهر محفوظ است، با توجه به جوابیه آموزش و پرورش و نیز تکذیب این جوابیه از طرف مدیران آموزشگاههای آزاد کنکور، "بوشهر24" پیشنهاد می کند، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با انتشار صورت جلسه ای که در جوابیه مدعی آن شده است، به شفاف تر شدن مسئله کمک کند.

ارسال نظر