کد خبر : 12865

کاهش اراضی کشت محصول گوجه‌فرنگی در استان بوشهر

 کاهش اراضی کشت محصول گوجه‌فرنگی در استان بوشهر

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برای کاهش مصرف آب، کشت محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر از ۱۴ هزار هکتار به ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافت.

به گزارش " بوشهر24 "، با بیان اینکه آرایش خوشه‌های خرما در اراضی نخیلات استان بوشهر آغاز شده اظهار داشت: پس از گرده افشانی محصول نخیلات در استان بوشهر اکنون آرایش خوشه‌ها در اراضی نخیلات استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شش میلیون اصله نخل در استان بوشهر بارور است تصریح کرد: امسال کشت نهال جدید نخل در اراضی به سبب کاهش مصرف آب ممنوع شده و تنها در مزارعی کشت نخیلات صورت می‌گیرد که مورد تایید کارشناسان جهاد کشاورزی باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه تولید خرما امسال تغییری نسبت به سال قبل ندارد گفت: امسال پیش بینی می‌شود بین 145 هزار تا 147 هزار تن خرما در استان بوشهر تولید شود که با برنامه‌های ترویجی انجام شده کیفیت این محصول افزایش یافته است.

عمرانی با اشاره به کشت نشاء گوجه فرنگی در اراضی گلخانه‌ای بیان کرد: گلخانه‌های استان بوشهر در وضعیت مطلوبی قرار دارد و اکنون کشت نشا گوجه فرنگی در این اراضی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه امسال 500 میلیون قطعه نشا گوجه فرنگی در گلخانه‌های استان بوشهر تولید می‌شود گفت: پس از پایان کشت اواخر تیرماه انتقال نشا به اراضی گوجه فرنگی آغاز می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه 14 هزار هکتار اراضی گوجه فرنگی در استان بوشهر وجود دارد تصریح کرد: برای کاهش مصرف آب امسال سطح زیرکشت محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر کاهش یافت و از 14 هزار هکتار به 12 هزار و 500 هکتار رسیده است.

عمرانی افزود: هرچند سطح زیرکشت این محصول کمتر شده ولی با توجه به روش‌های آبیاری نوین در این اراضی میزان محصول کاهش نمی‌یابد و به میزان سال قبل تولید می‌شود./ تسنیم

ارسال نظر