کد خبر : 17704

مدیرکل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی:

مدیرکل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی:

مدیرکل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگزاری ها باید کارهای میدانی از جمله بازرسی را در اولویت فعالیت خود بگذارند.

به گزارش بوشهر24، محمد قوامی، مدیرکل امور کارگزاری های رسمی در حاشیه بازدید از کارگزاری شعب شهید هندی زاده و دو بوشهر اظهار داشت: هدف از ایجاد کارگزاری ها، تسهیل در روند خدمت دهی به مخاطبان و تسریع در انجام امور است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، کارگزاری ها باید تمام توان خود را بر انجام سریع و صحیح وظایف محوله به کار گیرند تا ضمن برداشتن باری از روی دوش شعب تامین اجتماعی، کیفیت خدمات دهی به مخاطبان سازمان نیز افزایش یابد.

مدیرکل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: کارگزاری ها نباید برای درآمدزایی تنها به صدور و تمدید دفترچه اتکا کنند بلکه باید فعالیت های میدانی از جمله بازرسی را در دستور کار خود قرار دهند تا از لحاظ درآمدی هم با مشکلی مواجه نشوند.

یونس خسروانی، مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر نیز در این بازدید تاکید کرد: کارگزاری هایی که طی مدت اخیر در استان بوشهر ایجاد شده اند، را با جدیت مورد بررسی قرار دادیم و تا زمانی که مکان و امکانات آن به شکلی که در شأن سازمان و مخاطبان آن نشده بود، اجازه شروع به کار آنها را ندادیم.

خسروانی گفت: شعب تامین اجتماعی استان بوشهر، تعامل و همکاری بسیار خوبی با کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی در این استان دارند و در مقابل هم انتظار داریم، کارگزاری ها با دقت و جدیت، کیفیت فعالیت خود را بیش از پیش بهبود بخشند تا شاهد رضایت بیشتر ارباب رجوع باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر انجام وظایف کارگزاری ها توسط این اداره کل و شعب تابعه استان با جدیت رصد می شود اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی باید تمهیداتی را در نظر بگیرد تا اگر کارگزاری آنطور که شایسته و بایسته است به انجام امور و خدمات دهی به مخاطبان نپرداخت، شرایط واگذاری آن کارگزاری به افراد واجد شرایط وجود داشته باشد و به نوعی با ایجاد فضای رقابتی، خدمات دهی بهتری را از سوی کارگزاری ها شاهد باشیم/تامین اجتمایی

 

ارسال نظر