کد خبر : 18027

مشاهدات سفر سرپل ذهاب (۱)

وضع روستاها به سامان تر از شهر است

 وضع روستاها به سامان تر از شهر است

با وجود محرومیت های قبلی روستاها، بعد از زلزله، خود شهر سرپل ذهاب نیز دچار خرابی گسترده شده است.

با وجود محرومیت های قبلی روستاها، بعد از زلزله، خود شهر سرپل ذهاب نیز دچار خرابی گسترده شده است. کمک های مردمی و ارگان ها با هدف رفع محرومیت بیشتر به سمت روستاها رفته و خود شهر هنوز مشکلات بسیاری دارد. سپاه پاسداران استان ها، گروه حاج سعید قاسمی، گروه های جهادی و موسسات هرکدام متولی بازسازی یک یا چند روستا را به عهده گرفته اند که مشغول هم هستند، لیکن برای شهر سرپل ذهاب هنوز متولی بازسازی پیدا نشده. به همین دلیل بود که ستاد مردمی بازسازی مناطق آسیب دیده، تصمیم گرفت خدمات خود را در شهر سرپل ذهاب متمرکز کند و با به دست گرفتن مسوولیت بازسازی یک محله، تا حد توان به هم وطنان کرمانشاهی یاری رساند.

 

 

ارسال نظر