کد خبر : 18131

کارشناس آموزش پیشگیری از مواد مخدر:

کارشناس آموزش پیشگیری از مواد مخدر:

یادگیری مهارت های زندگی زمینه ساز پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان است

 به گزارش خبرگزاری بوشهر 24، عبدالحسین شبانی نژاد کارشناس آموزش پیشگیری ازاعتیاد در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش مهارت های زندگی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان دوره اول شهید اندرزگو(فرهنگیان) شهرستان لامرد با گفتگو با خبرگزاری بوشهر بیست و چهار اظهارداشتند:یکی ازمهمترین مشکلات مربوط به جوانان که گسترش جهانی پیدا کرده ابتلا به انواع مواد مخدر مخصوصا" مواد مخدر جدید می باشد که رشد فزاینده،این معضل از نظرتعداد مصرف کننده وتغییرمواد مصرفی از سنتی به مواد شیمیایی وصنعتی و روان گردان،پایین آمدن سن شروع مصرف،عوارض وآسیب های اجتماعی،فردی، اقتصادی اهمیت پیشگیری وآموزش مهارت های زندگی به دانس آموزان در مدارس می طلبد.شبانی نژاد تقویت نگرش منفی نسبت به مواد مخدرواعتیاد آوردردانش آموزان را یکی از محورهای اصلی هدف گذاری برای آموزش مهارت ها در مدارس اعلام کرد وافزودند:یادگیری مهارت های زندگی زمینه ساز پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان است.افزایش مهارت های مانند:قاطعیت نه گفتن درحل مسائل چون پیشنهاد مصرف مواد مخدرکمک کننده می باشد و پتانسیل بالایی برای پیشگیری از مشکلات و آسیب های مختلف اجتماعی دارد.وی نقش هدف در زندگی نوجوانان مدارس مهم تلقی کردند وافزودند:انتخاب وگزینش هدفهای متعدد وجایگزین این مزیت را دارد که اگرانسان در دستیابی به یکی از اهداف ناکام شد،تامل خود را از دست نداده وبا جانشین ساختن اهداف دیگر تسلط خویش را بر زندگی حفظ کند.

ارسال نظر