کد خبر : 18187

کارشناس آموزش پیشگیری از مواد مخدر:

مشارکت داوطلبانه دانش آموزان مدارس در کاهش رفتار های انحرافی موثر می باشد

مشارکت داوطلبانه دانش آموزان مدارس در کاهش رفتار های انحرافی موثر می باشد

خانواده ها می توانند با انجام یک سری همکاری های ساده،بدون صرف هزینه آینده بهتری را برای فرزندان خود رقم بزنند و بسیاری از خانواده ها بر این عقده اند که فرزندانشان نباید نام مواد مخدر و اعتیاد را درک کنند

به گزارش خبرگزاری بوشهر 24،عبدالحسین شبانی نژاد کارشناس آموزش پیشگیری از مواد مخدر در حاشیه برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر در دبیرستان دوره اول شهید صالح یاسین شهرستان لامرد با گفتگو با این خبرگزاری ضمن معرفی انواع مواد مخدر وعلائم و مضرات آنها و مواردی که به عنوان خشبو کننده و آدامس های نیروزا در جامعه وجود دارند توضیحاتی دادند وبر اهمیت کانون خانواده در دستیابی به هدف بزرگی مانند پیشگیری از اعتیاد تاکید نمودند و خاطر نشان کردند:خانواده ها می توانند با انجام یک سری همکاری های ساده،بدون صرف هزینه آینده بهتری را برای فرزندان خود رقم بزنند و بسیاری از خانواده ها بر این عقده اند که فرزندانشان نباید نام مواد مخدر و اعتیاد را درک کنند و نگران این مساله هستند که بحث در مورد اعتیاد و عوارض آنها باعث کنجکاوی فرزندان می گردد اما پژوهش ها نشان داده است که اگر والدین بدون اغراق وبا مبانی علمی و بدون ترس و اظطراب در خصوص علائم و مضرات مواد مخدر با فرزندان خود صحبت نمایند خطر ابتلا به اعتیاد فرزندان به میزان پنجاه درصد کاهش می یابد.مشاوره آسیب شناسی اجتماعی عوامل اصلی و مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر را در نوجوانان فشار های گروههای همسالان و دوستان،ارضای حس کنجکاوی و ناآگاهی از خطرات ناشی از مصرف بیان نمودند و افزودند:مشارکت های داوطلبانه دانش آموزان در فعالیت های مدرسه احساس تعلق آن ها را به مدرسه افزایش داده و در نتیجه می تواند در کاهش رفتار های انحرافی مؤثر باشد.

ارسال نظر