کد خبر : 18350

کارشناس آموزش پیشگیری از اعتیاد:

یکی از عوامل اصلی طلاق در کشور آلودگی به مواد مخدر است

یکی از عوامل اصلی طلاق در کشور آلودگی به مواد مخدر است

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نهادهای اداری نیازمند هماهنگی همه جانبه است و واحد های مختلف بایستی در این زمینه همکاری نمایند

به گزارش خبرگزاری بوشهر 24، عبدالحسین شبانی نژاد کارشناس آموزش پیشگیری از اعتیاد در حاشیه برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جمع کارکنان و پرسنل کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان لامرد با گفتگو با این خبرگزاری از اهداف این کارگاه در ابتدای سال جاری اظهار داشتند:پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نهادهای اداری نیازمند هماهنگی همه جانبه است و واحد های مختلف بایستی در این زمینه همکاری نمایند وهر واحد متناسب با شرایط بایستی ساز وکارهای خود را به کار گیردتا بتوانند دستاوردهای  مثبت برسد با استقرار ساز و کارهای نظیر آموزش،خدمات مشاوره ای،نظارت مداوم و آموزش خانواده بهتر می توان در جهت پیشگیری از معضلات اجتماعی گام برداشت.معمولا اهداف حاصل ازپیشگیری از آسیب ها قابل توجه هستند وبه طور کلی از جمله دستاوردهای کیفی آن می توان توسعه منابع انسانی،حفظ کانون خانواده،برخورد با پدیده اعتیاد در جامعه نام برد.مدرس پیشگیری ازاعتیاد یکی از عوارض و پیامدهای فردی و خانوادگی و گاهی اجتماعی مواد مخدر طلاق و از پاشیدگی خانواده ها عنوان کرد وخاطر نشان کردند:متاسفانه امروز یکی از عوامل اصلی طلاق در کشور ما آلودگی به مواد مخدر است.واقعیات موجود در این زمینه نشان می دهد که به همراه مشکل اعتیاد طلاق نیز به صورت سایه اعتیاد به وجود می آید با حل مشکل اعتیاد کانون خانواده حفظ می شود واز این بابت  از عوارض فردی و اجتماعی و فرهنگی آن جلوگیری به عمل

می آید. شعبانی نژاد نقش روابط خانوادگی بر سلامت فرزندان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را ضروری دانست و افزودند:خانواده ها در قبال فرزندان خود وظایف سنگینی دارند آنان نباید بین فرزندان خود تبعیض قائل شوند.اصولا تبعیض در برخورد و رفتار با فرزندان همچون اظهار محبت کردن به یک فرزند وبی اعتنایی به فرزند دیگر ونیز عدم برقراری رابطه ی دوستانه با همه ی فرزندان منشاء بسیار ی از سرخوردگی ها ولغزش های جوانان و نوجوانان است که باعث

 خلاء عاطفی واحیانا در آینده باعث اعتیاد خواهد شد.

لازم به ذکر است کارگاه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط واحد فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان لامرد ویژه کارکنان اجرا و در پایان بروشور های آموزشی و پیشگیری از آسیب ها برای خانواده های آنان توزیع گردید.

ارسال نظر