کد خبر : 18356

کارشناس آموزش پیشگیری از مواد مخدر :

رویکرد گفتگوی اجتماعی عامل کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

رویکرد گفتگوی اجتماعی عامل کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

مصرف مواد مخدر یک آسیب اجتماعی است که امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد و زمینه ساز بیکاری،فقر جسمی و در نتیجه فقره مادی افراد مبتلا به مواد مخدراست

به گزارش خبر گزاری بوشهر24، عبدالحسین شبانی نژاد کارشناس آموزش پیشگیری از اعتیاد در حاشیه برگزاری همایش توانمند سازی دانشجویان در تغییر نگرش و کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها دردانشگاه دولتی شهرستان لامرد با گفتگو با این خبرگزاری در خصوص اهداف این همایش اظهار داشتند:ارتقای سلامت جسمی،روانی،اجتماعی و کاهش بروز و شیوع سوء مصرف مواد در محیط های آموزشی و کاهش

 خسارت شغلی در جامعه از اهداف برنامه پیشگیرانه در محیط های دانشجویی شهرستان است که با همکاری و مشارکت اداره بهزیستی اجرایی می شود.مشاور آسیب شناسی اجتماعی با توجه به رویکرد برنامه های پیشگیری اجتماع محور در محیط های دانشجویی شهرستان لامرد افزودند:رویکردی که به منظور ارتقای سلامت دانشجویان و خانواده های آنان و پیشگیری از سوء مصرف مواد،الکل،سیگار،ایدز،خشونت در محیط آموزشی مناسب تشخیص داده شده است رویکرد گفتگوی اجتماعی است

وی ادامه داد:این رویکرد با تاکید بر این که رشد موثر وپایدار تنها واسطه تغییر نگرش فردی واجتماعی حاصل می شود از طریق محیط آموزشی بر خانواده ها،مدارس و مجامع عمومی نفوذ می نماید وتاکید می کند که نگرش و کنش ها نسبت به سیگار،الکل،مواد مخدر،رفتار های خشونت آمیز وایدز،تنها با اعمال تغییرات دراز مدت در رفتار ها و نگرش های اجتماعی ایجاد می شود و تغییر می کند.وی در خصوص نقش محیط آموزشی در پیشگیری از اعتیاد دانشجویان خاطر نشان کردند: مصرف مواد مخدر یک آسیب اجتماعی است که امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد و زمینه ساز بیکاری،فقر جسمی و در نتیجه فقره مادی افراد مبتلا به مواد مخدر بوده وسپس روی آوردن این افراد به جرائمی مانند سرقت،قتل،روسپیگری،گسترش ایدز،فقراقتصادی صنعتی و فرهنگی به دنبال دارد.

ارسال نظر