کد خبر : 21217

بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر برای پذیرش بیماران کرونایی انتخاب شد

بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر برای  پذیرش بیماران کرونایی انتخاب شد

سعید کشمیری در نشست با مسئولین درمان استان بوشهر اظهار داشت: تمامی بیمارستان های استان بوشهر موظف به پذیرش بیماران تنفسی در مرحله اول هستند بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر به عنوان بیمارستان معین کرونا انتخاب شد.

به گزارش بوشهر24، با درگیر شدن استان های مجاور بوشهر با کرونا ویروس، درگیری استان بوشهر با این بیماری دور از انتظار نیست.

در همین راستا جهت مقابله احتمالی با شیوع ویروس کرونا  نشستی با حضور مدیران ارشد معاونت درمان دانشگاه، روسای بیمارستان‌های استان بوشهر و مدیر گروه‌های پزشکان متخصص برگزار و مصوباتی تعیین شد.

 سعید کشمیری در نشست با مسئولین درمان استان بوشهر با اشاره به اینکه تمامی بیمارستان های استان بوشهر موظف به پذیرش بیماران حاد تتنفسی هستند گفت: بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر به عنوان بیمارستان معین کرونا انتخاب شد.

وی افزود: بیمارستان‌های حضرت قائم (عج) سپاه، امیرالمؤمنین (ع) نیروی هوایی و سلمان فارسی تأمین اجتماعی به عنوان ریفرال تروما شامل هرگونه تصادف، ضربه مغزی و دیگر اعضا بدن انتخاب شدند.

کشمیری بیان کرد: بیمارستان‌های نیروی دریایی ارتش، نیروی هوایی ارتش، حضرت قائم (عج) سپاه و سلمان فارسی تأمین اجتماعی به عنوان ریفرال داخلی انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: بیمارستان‌های سلمان فارسی تأمین اجتماعی، حضرت قائم (عج) سپاه و نیروی هوایی ارتش به عنوان ریفرال مامایی انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌های حضرت قائم (عج) سپاه، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش به عنوان ریفرال جراحی انتخاب شدند، گفت: بیمارستان‌های سلمان فارسی تأمین اجتماعی، بیمارستان حضرت قائم (عج) سپاه نیز به عنوان ریفرال اطفال، ای سی یو و ان ای سی یو انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: بیمارستان‌های سلمان فارسی تأمین اجتماعی، حضرت قائم (عج) سپاه و نیروی دریای ارتش به عنوان ریفرال سی‌سی‌یو انتخاب شدند.

 

 

 

 

ارسال نظر