کد خبر : 2925

تصاویر/ مردان عسلویه

نیمی از پیشرفت منطقه ویژه پارس جنوبی به عنوان قطب صنعت انرژی ایران، مرهون تلاش مردان سختکوشی است که اجبار زندگی آنان را وادار به تحمل دوری از خانواده و شرایط سخت کاری کرده است.

نیمی از پیشرفت منطقه ویژه پارس جنوبی به عنوان قطب صنعت انرژی ایران، مرهون تلاش مردان سختکوشی است که اجبار زندگی آنان را وادار به تحمل دوری از خانواده و شرایط سخت کاری کرده است.
 


عکس: عباس حیدری

ارسال نظر