کد خبر : 3418

رئیس دانشگاه پزشکی استان بوشهر:

سزارین در استان بوشهر ۵.۲ درصد کاهش یافته است

سزارین در استان بوشهر ۵.۲ درصد کاهش یافته است

بوشهر24: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون آمار زایمان‌های طبیعی دراستان بوشهر افزایش و آمار سزارین ۵.۲ درصد کاهش یافته است.

بوشهر24: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون آمار زایمان‌های طبیعی دراستان بوشهر افزایش و آمار سزارین ۵.۲ درصد کاهش یافته است.

علیرضا رئیسی در اجرای طرح نظام سلامت را یکی ازموثرترین طرح‌های بهداشتی ودرمانی درسال‌های اخیر درکشور دانست و اظهار کرد: این طرح سبب ارتقا بسیارخوب سطح خدمات بهداشتی ودرمانی و افزایش رضایت‌مندی مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر شده است.

وی با اشاره به اینکه دردولت تدبیر وامید نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت شده تصریح کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به حوزه نظام سلامت دارد چراکه این طرح  سبب کاهش سهم بیماران درمراکز درمانی دولتی بین 5 و 10 درصد کل هزینه‌های درمانی شده است.
طرح تحول نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای این طرح از پانزدهم اردیبهشت امسال اجرا شده است گفت: در این مدت 41 هزارنفراز بیماران بستری در مراکز درمانی دولتی این استان از مزایای اجرای نظام سلامت بهره‌مند شدند که برای درمان این بیماران 194 میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیسی با اشاره به اینکه بیماران حدود 10 درصد هزینه‌های درمانی پرداخت کرده‌اند گفت:  تاکنون اجرای این طرح سبب رضایت مندی بسیارخوب مردم شده است وبسیاری ازدغدغه‌های بیماران برای تامین هزینه‌های درمانی و دارو تجهیزات درمانی را ازبین برده است.

وی با بیان اینکه آمار سزارین در استان بوشهر 5.2 درصد کاهش یافته است تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون آمار زایمان‌های طبیعی دراستان بوشهر افزایش یافته است ودر این مدت بیش از580 زایمان طبیعی درسطح استان بوشهر انجام شده که اتفاق بسیارخوبی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: یکی دیگرازمزایای این طرح ماندگاری پزشکان متخصص درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته است که سبب می‌شود بسیاری ازبیماران سخت درمان درسطح این استان معالجه شوند و از اعزام آنها به دیگر استان‌ها جلوگیری شود./ فارس

ارسال نظر