کد خبر : 3500

تصاویر/ بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

تصاویر/ بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بوشهر24: همزمان با فصل صید ماهی و میگو در استان بوشهر، بسیاری از مردم ماهی و میگوی مورد نیازشان را از بازار تهیه می کنند.

بوشهر24: همزمان با فصل صید ماهی و میگو در استان بوشهر، بسیاری از مردم ماهی و میگوی مورد نیازشان را از بازار تهیه می کنند.

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

 

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

 

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

بازار ماهی و میگو فروشان بوشهر

ارسال نظر