کد خبر : 4318

استاندار بوشهر مطرح کرد؛

خانگی شدن مناقصه ها در برخی دستگاههای اجرایی استان بوشهر

 خانگی شدن مناقصه ها در برخی دستگاههای اجرایی استان بوشهر

برخی دستگاه های اجرایی فقط چهار تا پنج پیمانکار ثابت دارند که درمناقصه شرکت می کنند./ در برخی موارد مناقصه ها میان پیمانکاران مشخص به صورت نوبتی اجرا می شود.

بوشهر 24: برخی دستگاه های اجرایی فقط چهار تا پنج پیمانکار ثابت دارند که درمناقصه شرکت می کنند.

به گزارش بوشهر 24، مصطفی سالاری طی صحبت هایی که در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان بوشهر داشت، محور صحبتهای خود را پروژه های عمرانی و روند اجرای آنها قرار داد و از ارزیابی متمرکز و میدانی اجرای پروژه های عمرانی گفت.

وی شیوه ارزیابی روند اجرای پروژه ها را نیز توضیح داد، به گفته استاندار، کارشناسان دفتر فنی استانداری هر دو هفته یک بار با همکاری امور اجرایی دستگاه ها از پروژه ها بازدید وگزارش مصوری از روند هر پروژه به این دفترتحویل می دهند. وی ادامه داد: همچنین دستگاه اجرای مسوول پروژه هر دو هفته یک بار ملزم به ارایه گزارش به معاونت های برنامه ریزی و عمرانی استانداری هستند و فرمانداران نیز به عنوان محوریت همه پروژه ها درهر شهرستان باید به طور مستمر از آنها سرکشی کنند.


سالاری از دستگاه های اجرایی که تاریخ پایان پروژه های خود را اعلام کرده اند واعتبار مورد نیاز آن تخصیص یافته است خواست که درموعد مقرر پروژه های را به پایان برسانند.

وی کندی در اجرای پروژه ها را قابل قبول ندانسته و اینچنین عنوان داشت که این پروژه ها درصورت کندی درروند اجرا و نداشتن پیشرفت مناسب، اعتبار مربوط پس گرفته شده و به طرح های دستگاه های دیگر که پیشرفت دارند اختصاص می یابد.


برخی دستگاه های اجرایی فقط چهار تا پنج پیمانکار ثابت دارند

اما بخش دیگری از صحبتهای استاندار اختصاص به برخی تخلف های صورت گرفته در برخی دستگاههای اجرایی داشت، در این راستا سالاری اظهار داشت: برخی دستگاه های اجرایی فقط چهار تا پنج پیمانکار ثابت دارند که درمناقصه شرکت می کنند و کار به صورت خانگی شده است طوری که در برخی موارد مناقصه ها میان پیمانکاران مشخص به صورت نوبتی اجرا می شود.

وی افزود: مناقصه های عمومی نباید محدود به چند پیمانکار باشد و در صورت مشاهده چنین مواردی بشدت برخورد خواهد شد.

 

ارسال نظر