کد خبر : 4596

بارگاهی رییس مرکز پژوهش های شورای شهر بوشهر شد

بارگاهی رییس مرکز پژوهش های شورای شهر بوشهر شد

با رای اعضای شورای شهر بوشهر الهام بارگاهی به عنوان رییس مرکز پژوهش های شورای شهر بوشهر انتخاب شد.

به گزارش بوشهر 24، با رای اعضای شورای شهر بوشهر الهام بارگاهی به عنوان رییس مرکز پژوهش های شورای شهر بوشهر انتخاب شد.

در سال نخست فعالیت شورای چهارم بوشهر مهرزاد آسایش عهده دار ریاست این مرکز بود که فعالیت چندانی نداشت و طرحی از آن به صحن علنی شورا نرسید.

ارسال نظر