کد خبر : 4606

آغاز استخدام در نيروي هوايي ارتش +شرایط

آغاز استخدام در نيروي هوايي ارتش +شرایط

بوشهر24: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان مدارک دکتري، کارشناسي، ديپلم و سوم راهنمايي به صورت پيماني در رشته هاي مندرج در جدول زير داوطلب مرد مي پذيرد.

بوشهر24: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان مدارک دکتري، کارشناسي، ديپلم و سوم راهنمايي به صورت پيماني در رشته هاي مندرج در جدول زير داوطلب مرد مي پذيرد.
به گزارش "بوشهر24"، جزییات این استخدام به شرح زیر است:
 
الف) شرايط عمومي:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احکام اسلامي
۳ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد ۱۶۰ سانتي متر )
۴ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري ، سياسي ،اخلاقي
۵ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي
۶ـ موفقيت در مراحل گزينش ( آزمون علمي و عقيدتي ،مصاحبه حضوري وتست ورزش)
۷-داشتن مدرک فارغ التحصيلي معتبر در مقاطع تحصيلي و رشته هاي مورد نياز اشاره شده در جدول زير
۸-نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غير دولتي به صورت رسمي، آزمايشي و يا پيماني
۹-داشتن کارت پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت با حداقل سه ماه فاصله تا تاريخ اعزام (استخدام مشمولين غايب و دارندگان کارت معافيت پزشکي ممنوع است)
 
ب)شرايط اختصاصي:
۱- داشتن حداقل معدل ۱۴ براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي به بالا.
تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شهدا ، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلي با ارئه مدرک معتبر از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند.
۲- حداکثر سن براي داوطلبان نظامي مشتمل بر: مدرک دکتري ۴۰ سال (متولدين نيمه دوم سال ۵۳ به بعد) و مدرک کارشناسي ۲۷ سال تمام (متولدين نيمه دوم سال ۱۳۶۶ به بعد) مي باشد.
۳- حداقل سن براي داوطلبان مقطع کارمندي ۱۸ سال تمام (متولدين قبل از ۱/۷/۷۵) و حداکثر سن ۳۰ سال (متولدين ۱/۷/۶۳ به بعد) مي باشد.
تبصره ۱:داوطلباني که خدمت دوره ضرورت را گذرانده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد.
تبصره ۲:مدت ۵ سال به حداکثر سن فرزندان شهدا ، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلي با ارئه مدرک معتبر اضافه خواهد شد.
۴- داشتن ۳ سال سابقه کار در کليه ي تخصص هاي مربوط به مقطع کارمندي مشروط به ارائه مدرک معتبر (صادره از سازمان، کارگاه و يا واحد محل اشتغال) الزامي مي باشد.
تبصره:دارندگان سوابق کاري بيشتر در تخصص هاي مربوطه و همچنين دارندگان گواهي نامه مهارت فني از مراکز فني و حرفه اي در اولويت قرار خواهند داشت.
ياد آوري مهم:
 
۱-استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرکي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان کارت معافيت پزشکي ممنوع است)
۲-اسامي پذيرفته شدگان نهايي بر اساس اولويت هاي کميته انتخاب اصلح تعيين خواهد شد.
۳-تعيين محل خدمتي نظاميان پيماني بر اساس نياز نهاجا صورت مي پذيرد.
۴-در طول مراحل گزينش، چنانچه موضوع عدم برخورداري هر يک از داوطلبان از شرايط لازم استخدام احراز گردد از ادامه مراحل گزينش وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵-مدت قراردادخدمت پيماني براي نظاميان ۵ سال و براي کارمندان ۶ سال تمام است و تمديد و تجديد آن مجاز نمي باشد ولي کارکنان پيماني مي توانند در صورت نياز نهاجا و تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد براي کادر ثابت استخدام شوند.
۶-خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و پس از پايان تعهد، کارت پايان خدمت به آنان اعطاء خواهد شد و در صورتي که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
۷-متقاضيان استخدام پيماني که قبلاً داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بوده اند واجد شرايط استخدام مجدد به صورت پيماني نمي باشند.
۸-خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، کارکنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، بسيجيان و داوطلبان بومي مناطق مورد نياز در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.
 
پ)امتياز ها:
 
۱- طول مدت آموزش براي نظاميان پيماني حداقل ۹ ماه شبانه روزي بوده و کليه هزينه ها از قبيل : وسايل کمک آموزشي ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان ، مسکن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد .
۲ – دارندگان مدارک دکتري و کارشناسي پس از آموزش هاي مربوطه به ترتيب به درجات ستوانيکمي و ستواندومي نائل شده وو از ديگر امتيازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و کارکنان دولت ، تسهيلات وام هاي مصوب ، کارت اعتباري حکمت ، بيمه خدمات درماني ، بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي بربر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد
۳ – فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، کارکنان ، نيروي هاي مسلح و بسيجيان فعال از امتيازات مصوب برخوردار بوده و در شرايط مساوي داراي الويت مي باشند.
 
تبصره : صرفا همسر مو فرزندان مستخدمين به عنوان عائله تحت تکفل آنان محسوب مي گردند .
 
ت )مدارک مورد نياز براي ثبت نام :
 
۱ـ يک قطعه عکس ۴×۳ پشت نويسي شده.
۲ – يک عدد پوشه ابي به انضمام گيره ( مربوط به متقاضيان جدول دو)
۳ – اصل و روگرفت آخرين مدرک تحصيلي معتبر و يا گواهي موقت پايان تحصيلات
تبصره : درج معدل در مدارک تحصيلي مربوط به نظاميان پيماني الزامي مي باشد.
۴ – اصل شناسنامه و يک سري روگرفت از تمامي صفحات.
۵ – اصل و روگرفت کارت ملي يا ابلاغيه ملي .
۶ – اصل و روگرفت کارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.
۷ – دارندگان مدارک تحصيلي که مشمول طرح نيروي انساني مي باشند ، بايد گواهي اتمام طرح خود و يا معافيت ازآن راهنگام ثبت ‍‍‍‌نام ارائه نمايند.
۸ – انواده درجه ۱ شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح همچنين بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت آنان را ارائه نمايند.
۹ – اصل و رو گرفت گواهي سابقه کار با حداقل سه سال تجربه در تخصص مورد نظر (مربوط به متقاضيان جدول شماره دو)
۱۰ – اصل و يکبرگ رو گرفت گواهينامه مهارت فني متناسب با تخصص مورد نظر در صورت دارا بودن (مربوط به متقاضيان جدول شماره دو)
تذکر :با توجه به عدم استرداد مدرک تحويلي ، ارائه مدارک اصلي صرفا جهت مطابقت با رو گرفت مدارک دريافتي بوده و از تحويل اصل مدارک درموعد ثبت نام جدا خود داري گردد.
ث) نحوه ثبت نام :
متقاضيان استخدام در يکي از رشته هاي مندرج در جدول شماره يک ، لازم است به همراه داشتن مدارک خواسته شده در ساعات اداري ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ يکي از روزهاي ۹۳/۷/۲۲ الي ۹۳/۸/۱۱ و داوطلبان استخدام جدول شماره دو در يکي از روزهاي ۹۳/۸/۱۷ الي ۹۳/۸/۲۲ به جز پنج شنبه ها ه صورت حضوري به محل هاي مندرج در آگهي مراجعه وضمن تحويل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
 
پايان مهلت ثبت نام براي مقطع نظاميان پيماني ۹۳/۸/۱۱ و براي مقطع کارمندي ۹۳/۸/۲۲ مي باشد.
 
۲ – ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مدارکي که بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد
 
تذکر مهم :
 
از داوطلبان فقط د زمان هاي تعيين شده ثبت نام به عمل مي ايد
 
در صورت تکميل سهميه در هر تخصص ، ثبت نام متوقف خواهد شد
 
به دليل تعداد محدود مورد نياز درتخصص هاي مندرج در جدول شماره دو ، پيشنهاد مي گردد فقط نفراتي که داراي سطح مهارت عالي مي باشند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
 
چ) زمان و مکان برگزاري و آزمون ورودي:
 
زمان آزمون جهت رشته هاي مندرج در جدول شماره يک : ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه مورخه ۹۳/۸/۲۱ به نشاني : تهران – ميدان امام حسين – خيابان دماوند – خيابان حجت – فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرايي – دايره گزينش و استخدام
 
زمان و مکان برگزاري آزمون تخصصي و عملي رشته هاي مندرج در جدول شماره دو ، متعاقبا از طريق استخدام اطلاع رساني خواهد شد.
 
ج ) نشاني محل هاي ثبت نام :
 
۱- تهران: خيابان پيروزي- روبروي تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: ۳۹۹۶۵۳۰۹-۰۲۱. ۳۹۹۶۴۷۸۵-۰۲۱.
۲- تهران : ميدان امام حسين- خيـابـان دمـاونـد – خيابان حجت – فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي – دايره گزينش و استخدام – تلفن :۳۹۹۶۳۴۱۳-۰۲۱: ۳۹۹۶۳۲۸۴-۰۲۱. : ۳۹۹۶۳۲۷۵-۰۲۱.
۳- شيراز :بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي شهيد دوران –دفتر استخدام– تلفن :۷۲۰۹۳۵۷-۰۷۱۱
۴- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي– تلفن :۳۴۴۳۹۷۶۷- ۰۳۱
۵- تبريز :ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه –پايگاه هوايي شهيد فکوري – دفتر استخدام– تلفن :۲۶۴۲۴۰۰-۰۴۱۱
۶- همدان :شهرستان کبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام – تلفن:۵۵۵۲۷۲۴-۰۸۱۲
۷- دزفول : پايگاه شکاري وحدتي – بين دزفول و انديمشک – دفتر استخدام– تلفن :۶۲۶۸۷۴۱ -۰۶۴۱
۸- بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان حر(بهمني) – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن ۴۵۶۳۳۰۰-۰۷۷۱
۹- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرک توحيد – دفتر استخدام– تلفن :۳۷۰۱۵۱۵-۰۷۶۱
۱۰- محمودآباد: کيلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فريدونکنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن: ۳۹۹۶۴۴۴۱-۰۲۱
۱۱- کرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پايگاه مقدم ترابري شهيد سرلشگر حجت الله کاربر – دفتر استخدام – تلفن :۲۸۱۸۵۷۸-۰۳۴۱
۱۲- مشهد: انتهاي خيابان فداييان اسلام (نخ ريسي)– دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق –جنب بانک سپه – تلفن :۳۴۴۲۸۲۸ -۰۵۱۱
۱۳ – کرمانشاه : بلوار شهيد کشوري – بعد از ترمينال کاوياني – نرسيده به ميدان امام خميني – دفتر استخدام – تلفن ۰۸۳۱۲۳۳۳۴۴۴ و ۰۸۳۱۲۳۳۳۲۱۵
۱۴- چابهار- شهرستان کنارک – روبروي دادگستري- درب ورودي پايگاه شهيد برادران دل حامد- دفتر استخدام -تلفن ۰۵۴۳۱۲۶۴۷۳۴ و ۰۵۴۳۵۳۸۷۶۰۹
۱۵- اميديه: جاده اميديه رامشير – قبل از شهرستان رامشير –پايگاه مقدم شهيد اردستاني-منازل سازماني-هتل ستاره-دفتر استخدام- تلفن: ۲۶۲۹۱۲۹-۰۶۹۲
 

ارسال نظر