کد خبر : 7492

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منصوب شد

بوشهر 24: با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط رئیس جمهوری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منصوب شد.

بوشهر 24: با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط رئیس جمهوری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منصوب شد.

به گزارش " بوشهر 24 "، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابلاغ مصوبه این شورا دکتر یوسف قیصری را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر منصوب کرد.
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به استناد مصوبه جلسه 751 مورخ 11/شهریور/93 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 12017/93/دش مورخ 10/9/93 ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دکتر یوسف قیصری را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

ارسال نظر