کد خبر : 7585

جنگل کاری ۲۲۰۰ هکتار از بیابان‌های استان بوشهر

جنگل کاری ۲۲۰۰ هکتار از بیابان‌های استان بوشهر

بوشهر 24: مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: در اجرای طرح بیابان‌زدایی ۵۰۰ هزار نهال جنگلی در ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان بوشهر کاشته شد.

بوشهر 24: مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: در اجرای طرح بیابان‌زدایی ۵۰۰ هزار نهال جنگلی در ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان بوشهر کاشته شد.

به گزارش " بوشهر 24 "، هوشنگ‌ شریفی با اشاره به اینکه استان بوشهر در مناطق خشک کشور قرار دارد اظهار داشت: در استان بوشهر ‌331 هزار هکتار بیابان است که تاکنون اقدامات موثری در بیابان زدایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خشکسالی‌های اخیر خطر افزایش بیابان‌ها را تهدید می‌کند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با بیابان توسعه فضای سبز و کشت نهال‌های جنگلی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر با اشاره به اینکه 2 هزار و 200 هکتار از اراضی بیابانی استان بوشهر جنگل‌کاری شد افزود: در راستای طرح بیابا‌ن‌زدایی بیش از 500 هزار اصله نهال کهور پاکستانی، کهور ایرانی، انواع آکاسیا و کنار در 2 هزار و 200 هزار هکتار اراضی بیابانی کاشته شد.

وی با بیان اینکه طرح بیابان زدایی در عرصه بیابانی استان بوشهر بهمن ماه تکمیل می‌شود گفت: برای اجرای طرح بیابان‌زدایی امسال تاکنون 30 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

شریفی عنوان کرد: گونه‌های کشت شده در اراضی بیابانی استان بوشهر به شرایط اقلیمی به ویژه خشکی، کم آبی و شوری خاک مقاوم است که نقش مهم و تاثیرگذاری در توسعه فضای سبز در بیابان‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب‌های مخرب دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، با بیان اینکه استان بوشهر در کشت نهال در حاشیه جاده‌ها مقام نخست در کشور کسب کرده است اظهار داشت: نهال‌کاری  در یک‌هزار و 660 هکتار ازحاشیه جاده‌های استان بوشهر امسال با مشارکت مردم به ویژه دهیاران و روستائیان اجرا شد که تحول شگرفی در سرسبزی حاشیه جاده‌ها ایجاد کرده است./ تسنیم

ارسال نظر