کد خبر : 9347

رهاسازی ۱۸۰ هزار "گرگور" برای صید ماهی مرکب در آب‌های استان

رهاسازی ۱۸۰ هزار "گرگور" برای صید ماهی مرکب در آب‌های استان

بوشهر 24: معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر گفت: با آغاز صید ماهی مرکب در استان بوشهر۲ هزار صیاد با استفاده از ۳۳۴ فروند شناور راهی دریا شدند و بیش از ۱۸۰ هزار گرگور برای صید ماهی مرکب در دریا رها کردند.

بوشهر 24: معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر گفت: با آغاز صید ماهی مرکب در استان بوشهر۲ هزار صیاد با استفاده از ۳۳۴ فروند شناور راهی دریا شدند و بیش از ۱۸۰ هزار گرگور برای صید ماهی مرکب در دریا رها کردند.

به گزارش "بوشهر 24"، عبدالحسن تنگستانی با بیان اینکه صید ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر از امروز آغاز شد اظهار داشت: برای صید این آبزی 2 هزار صیاد با استفاده از 192 قایق و 142 لنج صیادی راهی دریا شدند.

وی با بیان اینکه ماهی مرکب تنها با وسیله گرگور صید می‌شود تصریح کرد: هر قایق صیادی بین 100 تا 300 گرگور برای صید این آبزی درهر روز دریاروی حمل و در دریا رها می‌کند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر با بیان اینکه بیش از 142 هزار گرگور برای برای صید ماهی مرکب توسط لنج‌های صیادی حمل شد گفت: لنج‌های صیادی نیز که در صید ماهی مرکب حضوری فعال دارند هر لنج بین 800 تا یک‌هزار و 500 گرگور حمل و در دریا رها می‌کند.

تنگستانی با بیان اینکه بیشترین صیدگاه‌های ماهی مرکب در 4 شهرستان بوشهر، دیلم، گناوه و دیر است تصریح کرد: عمده صیدگاه‌های ماهی مرکب در استان بوشهر در محدوده شهرستان‌های گناوه و دیلم، بوشهر، اطراف دیر و منطقه مطاف است.

وی با بیان اینکه صید ماهی مرکب 50 روز است افزود: صیادان استان بوشهر سال قبل 504 تن ماهی مرکب صید کردند که بخش عمده آن به کشورهای خاور دور صادر شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر با بیان اینکه ماهی مرکب به سبب حرام گوشت بودن آن در داخل کشور مصرف ندارد گفت: با توجه به اینکه خوردن ماهی مرکب از نظر شرع اسلام اشکال دارد، بیشتر این آبزی به خارج صادر می‌شود بگونه‌ای که پس از صید ماهی مرکب، و عمل‌آوری آن هر کیلوگرم 5 تا 7 دلار در کشورهای مختلف به فروش می‌رسد./تسنیم

ارسال نظر