کد خبر : 15911

سیدمحمد غرضی

برای ثبت نام در انتخابات دوازدهمین دوره وارد وزارت کشور شد

 برای ثبت نام در انتخابات دوازدهمین دوره وارد وزارت کشور شد

غرضی: روحانی در دوره قبل ۳ درصد آرا داشت/ دولت او برای کل کشور نیست برای گروهی است

"بوشهر:24"غرضی در نشست خبری:

غرضی در نشست خبری:

ارسال نظر