کد خبر : 15965

نگاهی به فیلم "ماجرای نیمروز"

سه نکته به بهانه 3 میلیاردی شدن فیلم "ماجرای نیمروز":

سه نکته به بهانه 3 میلیاردی شدن فیلم "ماجرای نیمروز":

یکی از ویژگی های فیلم، فراسینمایی بودن آن است. این فیلم به دلیل روایت بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی، علاوه بر جریان سینمایی، مورد توجه علاقه مندان به تاریخ معاصر و همچنین دوستداران انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت...

-  یکی از ویژگی های فیلم، فراسینمایی بودن آن است. این فیلم به دلیل روایت بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی، علاوه بر جریان سینمایی، مورد توجه علاقه مندان به تاریخ معاصر و همچنین دوستداران انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت. به همین دلیل تمجید ها و نقدهایی که از فیلم صورت گرفت، تنها سینمایی نبود.

اما در کنار این گروه ها، فیلم مورد توجه گروه خاص دیگری نیز قرار گرفته بود. این گروه شامل افرادی 

می شدند که خود در ماجرا نیمروز حضور داشته و این فیلم به نوعی خاطره بخشی از زندگی آنها بود.

فیلم نیمروز به نحوی یک مکمل نیز دارد. برای آن منتقدینی که گفته بودند چرا فیلم ایدئولوژیک نیست و تنها به تقابل با این گروه پرداخته و جریان فکری منافقین را مورد بررسی قرار نداده باید گفت که فیلم سیانور را ببینید! فیلمی که میتوان آن را قسمت اول ماجرای نیمروز دانست که توسط همین تهیه کننده یعنی "سید محمود رضوی" ساخته شده و در آن به خوبی نشان داده می شود که چرا باید با جریان منافقین درگیر شد و با آنها به مقابله پرداخت.

- نیمروز بر خلاف نظر برخی از منتقدین به هیچ عنوان یک فیلم خنثی نیست و ضمن اینکه به خوبی پروژه نفوذ را نمایش می دهد، به خوبی نیز پیام خود را برای آنان که پشت پرده در کنار کشمیری بودند و بعد از مرگش تلاش کردند تا با برگزاری مراسم ختم برای او، نیروهای اطلاعاتی را منحرف کنند می رساند.

با کمی جست و جو در فضای مجازی و عکس العمل برخی افراد، بفهمید چه کسانی این پیام را دریافت کرده اند!!!

 

ارسال نظر