کد خبر : 16143

گزارش تصویری

تصاویری از دیدار شاهین شهرداری بوشهر و برق جدید فارس

تصاویری از دیدار شاهین شهرداری بوشهر و برق جدید فارس

تصاویری از دیدار شاهین شهرداری بوشهر و برق جدید فارس

/*شاهین شهرداری بوشهر

ارسال نظر