کد خبر : 16223

یادداشت

با توجه به حوادث تروریستی تهران، چه باید کرد؟

با توجه به حوادث تروریستی تهران، چه باید کرد؟

الان وقت آن هست که همه کنار نیروهای امنیتی باشیم و چشم انها باشیم. البته ما همیشه باید کنار نیروهای امنیتی باشیم نه اینکه روزی با عنوان خشونت طلب بهشون نگاه کنیم و تو انتخابات ها بهشون بگیم جنگ طلب و در فیلم ها به عناون لباس شخصی بهشون فحش بدیم!....

اول باید تلاش کرد آرامش در کشور برقرار باشد. این آرامش باید از جنس "سکینه الهی" باشد. نه از جنس بی توجهی به مسائل امنیتی و جک ساختن!

در حال حاضر 4 دهه از انقلاب می گذرد. اگر جمهوری اسلامی در حرکت خود در مسیر تحقق آرمان های انقلاب ناتوان بوده، پس چرا دشمن بعد از سال ها دوباره دست به اسلحه برده و به مدل عملیات های دهه 60 دارد حرکت می کند؟!؟

آیا این حملات معنایی جز این دارد که جمهوری اسلامی علارغم تمام انتقاداتی که به مسئولین آن داریم، ولی باز هم مسیر را دارد به درستی می رود؟!؟

الان وقت آن هست که همه کنار نیروهای امنیتی باشیم و چشم انها باشیم.

البته ما همیشه باید کنار نیروهای امنیتی باشیم نه اینکه روزی با عنوان خشونت طلب بهشون نگاه کنیم و تو انتخابات ها بهشون بگیم جنگ طلب و در فیلم ها به عناون لباس شخصی بهشون فحش بدیم!

سیستم امنیتی کشور مانند اقتصاد و فرهنگ و یا هر مقوله دیگری در کشور متولیانی دارد. همانطور که در مسائل اقتصادی و فرهنگی نقد به عملکرد داریم، در مسائل امنیتی هم نقد داریم. پس به بهانه برچسب خوردن به اینکه حرکتتان سیاسی است، دست از نقد نهادهای امنیتی برنداریم!

قاعدتا وزیر اطلاعاتی که یک روز سابقه امنیتی نداشته صلاحیت تصدی وزارتخانه ای با این اهمیت آن هم در کشور ما با این دشمنان و شرایط خاص را ندارد.

همانطور که گفتم یک پیام این حملات، خشمگین شدن دشمن از حرکت جمهوری اسلامی ایران است.

پس با این همه مشکل دشمن اینچنین خشمگین است!

اگر تمام توان جریان انقلاب به حرکت در بیاید چه میشود؟!؟

پس باید محکم تر از گذشته مسیر انقلابی خود را ادامه داده و به آینده روشن امید داشته باشیم.

الله اعلم

/محمد حیدری

ارسال نظر