کد خبر : 16301

اسناد

کودتای سازمان سیا در ایران

کودتای سازمان سیا در ایران

آمریکایی که به دلیل تسخیر سفارتش در ایران (بخوانید لانه جاسوسی) از راه دادن نماینده ایران در سازمان ملل به خاک کشورش جلوگیری به عمل آورد، امروز با صراحت می گوید 64 سال پیش در ایران کودتا کرده است! و بر خلاف برخی از تسخیر کنندگان لانه جاسوسی که بعدها از آمریکایی به دلیل این تسخیر عذرخواهی کردند، اما ما هرچه گوشمان را تیز می کنیم صدای عذرخواهی آمریکایی ها را نمی شنویم. در صورتی که تسخیر یک سفارتخانه کجا و کودتا علیه یک ملت کجا!

اسناد کودتای سازمان سیا در ایران انتشار شده است. اسنادی که می گوید کاشانی نیز در کودتا به آمریکا کمک کرده است! کاری به این مسئله نداریم که تا چه حد آن اسناد قابل استناد هستند. اما همین مسئله بهانه ای شده برای حمله به آیت الله کاشانی و به تبع آن حمله به نیروهای مذهبی! و آن هم نه به بهانه همکاری با آمریکا برای کودتا! بلکه به بهانه خیانت کاشانی به مصدق و ملت ایران!!!

در صورتی که اگر همین اسناد منتشر شده را هم با دقت بررسی شود، متوجه می شتویم در برخی صفحات به صراحت دو نکته را بیان شده؛

- خطرناک بودن اتحاد کاشانی و مصدق برای آمریکا

- بیشتر بودن خطر کاشانی (با توجه به طرفدارانش) برای آمریکا

حتی اگر فرض را بر صحت این اسناد و همکاری تنگاتنگ کاشانی با آمریکایی ها بگذاریم، باز مسئله اصلی همکاری کاشانی با آمریکایی ها نیست! بلکه مسئله اصلی دخالت آمریکا در امور یک کشور و انجام کودتایی است که بیش از 20 سال حکومتی دیکتاتوری را بر مردم ایران تحمیل کرد. اما جریانی در داخل کشور به جای آنکه یقه آمریکا را بگیرد و از آنها درمورد این کودتا بازخواست کند، از همکاری کاشانی با آمریکایی ها حرف می زنند!

آمریکایی که به دلیل تسخیر سفارتش در ایران (بخوانید لانه جاسوسی) از راه دادن نماینده ایران در سازمان ملل به خاک کشورش جلوگیری به عمل آورد، امروز با صراحت می گوید 64 سال پیش در ایران کودتا کرده است! و بر خلاف برخی از تسخیر کنندگان لانه جاسوسی که بعدها از آمریکایی به دلیل این تسخیر عذرخواهی کردند، اما ما هرچه گوشمان را تیز می کنیم صدای عذرخواهی آمریکایی ها را نمی شنویم. در صورتی که تسخیر یک سفارتخانه کجا و کودتا علیه یک ملت کجا!

البته این اولین بار نیست که جریان آمریکاگرای داخلی تلاش می کند تا با جنجال رسانه ای صورت مسئله اصلی را پاک کند. انتخابات ریاست جمهوری نیز بهانه ای شد برای مطرح کردن قضایای اعدام های سال 67  و همین جریان تلاش کرد تا با عوض کردن جای شهید و جلاد، ضمن پاک کردن صورت مسئله اصلی، به اهداف مورد نظر خود نیز برسد. که متاسفانه در رسیدن به هدف کوتاه مدت خود که همان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود موفق بود اما هدف اصلی این جریان نامشروع نشان دادن جمهوری اسلامی است.

جالب ترین قسمت داستان هم این است که کسانی امروز آتش بیار معرکه حمله به کاشانی به بهانه یاری آمریکایی ها شده اند که خود سینه چاک ارتباط با آمریکا هستند.

الله اعلم


سرویس سیاسی-محمدی حیدری

 

ارسال نظر