کد خبر : 16370

گزارش تصویری

شهید عید محمد رضایی دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر

photo_2017-06-29_09-34-53

photo_2017-06-29_09-34-59

photo_2017-06-29_09-35-02

photo_2017-06-29_09-35-05

photo_2017-06-29_09-35-11

photo_2017-06-29_09-35-16

photo_2017-06-29_09-35-22

 

photo_2017-06-29_09-35-29

photo_2017-06-29_09-35-25

 

photo_2017-06-29_09-35-32

photo_2017-06-29_09-35-35

photo_2017-06-29_09-35-39

photo_2017-06-29_09-35-42

photo_2017-06-29_09-35-48

photo_2017-06-29_09-35-51

photo_2017-06-29_09-35-55

photo_2017-06-29_09-35-58

photo_2017-06-29_09-36-02

photo_2017-06-29_09-36-05

photo_2017-06-29_09-36-12

photo_2017-06-29_09-36-08

ارسال نظر