کد خبر : 16720

گزارش تصویری/ نمایشگاه تولیدات دانش آموختگان دختر فنی حرفه ای بوشهر

photo_2017-07-24_15-13-11

photo_2017-07-24_15-13-04

photo_2017-07-24_15-13-02

photo_2017-07-24_15-12-59

photo_2017-07-24_15-12-56

photo_2017-07-24_15-12-54

photo_2017-07-24_15-12-50

photo_2017-07-24_15-12-47

photo_2017-07-24_15-12-44

photo_2017-07-24_15-12-41

photo_2017-07-24_15-12-38

photo_2017-07-24_15-12-23

ارسال نظر