کد خبر : 17162

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر:

چهارمین صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بوشهر راه‌اندازی شد

 چهارمین صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بوشهر راه‌اندازی شد

چهارمین صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بوشهر در روستای تل اشکی راه اندازی شد که با راه‌اندازی این صندوق، شمار صندوق‌های زنان روستایی شهرستان بوشهر به چهار مورد می‌رسد.

به گزارش بوشهر24 و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر، چهارمین صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بوشهر در روستای تل اشکی راه اندازی شد.

امراله احمدی در این آئین اظهار داشت: در راستای توانمندسازی، بهبود معیشت و توسعه اشتغال زنان روستایی، چهارمین صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بوشهر در روستای تل اشکی راه اندازی شد، که با راه اندازی این صندوق شمار صندوق های زنان روستایی شهرستان بوشهر به چهار مورد می رسد. 

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین عوامل توسعه به ویژه توسعه روستایی، توانمندسازی و بهبود کارکرد زنان در مدیریت، تصمیم گیری و اجرا در محیط خانواده و جامعه روستایی خود می باشد، لذا باید شرایط مناسب جهت دسترسی زنان روستایی به عوامل تولید فراهم شود.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهراهداف این طرح را توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در قالب گروه‌های اعتبار- پس انداز، توجه و تمرکز به گروه‌های کم‌درآمد زنان روستایی و افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم‌درآمد به تسهیلات اعتباری ذکر کرد.

احمدی ادامه داد: افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد ازطریق پرداخت وام‌های کوچک برای انجام فعالیت‌های درآمدزا، ارتقاء مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنا مه‌های آموزشی، تجهیز پس‌انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیت‌های درآمدزا و تواناسازی زنان روستایی در انجام کارگروهی از دیگر اهداف این طرح‌هاست.

 

/*فارس

ارسال نظر