کد خبر : 17446

باز هم اشتباه پزشکی حادثه آفرید

محمدحسین یک ساله و نیم از دیروز به کما رفته است.

محمدحسین یک ساله و نیم از دیروز به کما رفته است.

داستان اشتباهات پزشکی روز به روز بیشتر نمایان می شوند و دل مردم را به رنج می آورد. دور از انصاف و عدل است مردمی که به جامعه پزشکی اعتماد می کنند و عزیزان خود را برای مداوا به آنان می سپارند، با چنین عملکرد و برخوردی مواجه شوند.

به گزارش بوشهر24، پدر و مادر محمدحسین روز گذشته، به دلیل عفونت کودک به بیمارستان شهید گنجی برازجان مراجعه می کنند. پس از بستری، با بی توجهی پرستاران نسبت به سرعت تزریق سرم در بدن کودک و احتمالا خوراندن داروی اشتباه، حال محمدحسین رو به وخامت گذاشته و پس از دقایقی به کما می رود.

پس از حادثه نیز متاسفانه پرسنل بیمارستان با بی مسئولیتی تمام، با متهم کردن پدر و مادر سعی در مقصر جلوه دادن ایشان داشتند تا خود از مسئولیت سر باز زنند.

داستان اشتباهات پزشکی روز به روز بیشتر نمایان می شوند و دل مردم را به رنج می آورد. دور از انصاف و عدل است مردمی که به جامعه پزشکی اعتماد می کنند و عزیزان خود را برای مداوا به آنان می سپارند، با چنین عملکرد و برخوردی مواجه شوند.

متاسفانه رویکردی در ارگان های دولتی در حال گسترش است که با بروز اشتباهات عمد و غیرعمد در ارگان، به جای حل مشکل و برخورد با متخلف، جانب کارمند خویش را می گیرند و با راندن مردمی که حقشان ضایع شده، باعث ایجاد شکافی میان خود و مردم می شوند.

در حوزه پزشکی، بالا رفتن اشتباهات دلایلی دارد که مستلزم پیگیری است. پیگیری غیر مسوولانه و جانبدارانه، به جای حل مشکل باعث بی تفاوتی کارکنان و عدم اعتماد مجدد مردم و نارضایتی عمومی می شود.

حیثیت بخش عظیم و معظم جامعه پزشکی نباید به واسطه عدم برخورد با معدودی خطاکار زیر سوال برود.

 

/انتهای پیام

ارسال نظر