کد خبر : 17469

گزارش تصویری

سومین شب از اجرای نمایش بزرگ در قاب ماه /تنها دو شب دیگر باقیست ...!

سومین شب از اجرای نمایش بزرگ در قاب ماه /تنها دو شب دیگر باقیست ...!

سومین شب از اجرای نمایش بزرگ در قاب ماه /تنها دو شب دیگر باقیست ...! فرصت دیدن این اثر باشکوه رو از دست ندید ...! آبپخش ، پشت مدرسه زینب کبری (س)

photo_2017-10-27_09-41-38

photo_2017-10-27_09-41-35

photo_2017-10-27_09-41-30

photo_2017-10-27_09-41-28

photo_2017-10-27_09-41-25

photo_2017-10-27_09-41-19

photo_2017-10-27_09-41-16

photo_2017-10-27_09-41-13

photo_2017-10-27_09-41-10

photo_2017-10-27_09-41-07

photo_2017-10-27_09-41-04

photo_2017-10-27_09-41-01

ارسال نظر