کد خبر : 17472

کارشناس آموزش پیشگیری از مواد مخدرخبرداد:

برگزاری کارگاه تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان لامرد

    برگزاری کارگاه  تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی  در مدارس شهرستان لامرد

آموزش پرورش یک نهاد مهم وتاثیرگذاردر شفاف سازی آثارزیان آور و دوری جستن دانش آموزان ازمواد مخدردرجامعه است وتوجه به این نهاد امری لازم وضروری است وی افزود:هدف ازبرگزاری این کارگاه ها تبیین نقش دانش آموزان وهمسالان درگسترش فعالیت های بهداشت روانی،جلب حمایت حداکثری نوجوانان درپیشگیری ازسوء مصرف مواد به ویژه سیگار،ناس،پان پراگ(بی تی)درمدارس شهرستان استفاده بیشترازظرفیت وتوانمندی های

 به گزارش خبر گزاری بوشهر 24، عبدالحسین شبانی نژاد مشاوروکارشناس آموزش پیشگیری ازمواد مخدردرحاشیه طرح توانمند سازی دانش آموزان ووالدین آنها درخصوص آسیب های اجتماعی وپیشگیری اولیه ازاعتیاد درجمع دانش آموزان دبیرستان غیردولتی امام حسین (ع)اظهارداشتند:آموزش پرورش یک نهاد مهم وتاثیرگذاردر شفاف سازی آثارزیان آور و دوری جستن دانش آموزان ازمواد مخدردرجامعه است وتوجه به این نهاد امری لازم وضروری است  وی افزود:هدف ازبرگزاری این کارگاه ها تبیین نقش دانش آموزان وهمسالان درگسترش فعالیت های بهداشت روانی،جلب حمایت حداکثری نوجوانان درپیشگیری ازسوء مصرف مواد به ویژه سیگار،ناس،پان پراگ(بی تی)درمدارس شهرستان استفاده بیشترازظرفیت وتوانمندی های علمی،فرهنگی،هنری واجتماعی دانش آموزان است.

 

photo_2017-10-28_22-15-26


photo_2017-10-28_22-15-14

شبانی نژاد درارتباط باکیفیت برنامه های آموزشی خاطرنشان کردند کارگاه های آموزشی که در سال تحصیلی 97-96 با همکاری ومشارکت اداره بهزیستی شهرستان به منظورمصونیت بخشی دانش آموزان درمقابل پدیده اعتیاد وتوانمند سازی آنها درپیشگیری ازمصرف مواد مخدروبیماری های مرتبط با آن برگزارمی شود ودانش آموزان با مباحثی ازقبیل مفاهیم تعریف مواد،سوء مصرف وابستگی،عوامل خطرومحافظ وروش های توانمند سازی درخصوص انحرافات اجتماعی ومهارت های زندگی آشنا می شوند.

photo_2017-10-28_22-15-11


شبانی نژاد درپایان ازاداره مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی اداره کل آموزش وپرورش استان فارس دربحث مبارزه با مواد مخدروآسیب های اجتماعی تشکروقدردانی کردند وافزودند:همراهی اداره مراقبت دربرابرآسیب های دربحث سالم سازی محیط های آموزشی وکاهش آسیب اعتیاد درسطوح مختلف وصیانت ازدانش آموزان مهین اسلامی درخورتقدیراست.

photo_2017-10-28_22-14-24

/انتهای پیام

ارسال نظر