کد خبر : 17563

چرا ساخت مسکن مهر مطابق استاندارد بوده است؟

چرا ساخت مسکن مهر مطابق استاندارد بوده است؟

از آنجایی که هرچه زلزله مهیب‌تر باشد، دوره بازگشتش هم بیشتر است در نتیجه سازه‌ها، ساختمانها و خانه‌ها را برای مثلا زلزله 9 ریشتری که هر 1 میلیون سال یک بار رخ می‌دهد طراحی نمی‌کنند.

طراحی سازه ها بر اساس سطوح مختلف نیروی زلزله انجام می‌شود. از آنجایی که هرچه زلزله مهیب‌تر باشد، دوره بازگشتش هم بیشتر است در نتیجه سازه‌ها، ساختمانها و خانه‌ها را برای مثلا زلزله 9 ریشتری که هر 1 میلیون سال یک بار رخ می‌دهد طراحی نمی‌کنند. بلکه ایمنی و اقتصاد را با هم در نظر گرفته و بر اساس آن شدت زلزله برای طراحی سازه تخمین زده می‌شود.

به طور تقریبی در  ایران احتمال وقوع زلزله 7 ریشتری در 50 سال عمر مفیدی که ساختمان دارد، 10 درصد است.

ساختمان‌ها با توجه به اهمیتشان در برابر زلزله‌ی یکسان، با مقاومت‌های متفاوتی طراحی می شوند؛ مثلا طراحی بیمارستان به گونه‌ای صورت می‌گیرد که در زلزله هیچ خرابی سازه‌ای و غیر سازه‌ای در آن رخ ندهد.

اما مبنای طراحی سازه‌های مسکونی اینگونه هست که از یک طرف برای زلزله‌های با دوره بازگشت کم که طبیعتا ضعیف‌تر هم هستند، هیچ مشکلی برایشان پیش نیاید و ساختمان کاملا سالم بماند.

از طرف دیگر همین سازه‌ها را طوری طراحی می‌کنند که برای زلزله‌های با دوره بازگشت بیشتر که طبیعتا قوی‌تر هم هستند و البته احتمال وقوع آنها کمتر است، تلفات جانی نداشته باشد.

این بدین معنی است که این ساختمانها طوری طراحی می‌شوند که برای اینگونه زلزله‌های سنگین در نهایت خرابی ناچیزی در دیوارها، نما و ... داشته باشند اما خرابی کامل رخ ندهد.

در مجموع با توجه به تصاویر منتشر شده از زلزله دیشب بنظر می‌رسد که مسکن‌های مهر طبق استاندارها طراحی شده، را که سازه و چارچوب ساختمان سالم مانده است.

البته طبق آیین نامه 2800 برای ساختمان‌های با اهمیت متوسط ساختمان نباید آسیب عمده سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای ببیند و تلفات جانی ایجاد نکند. در تصاویر منتشر شده روشن است که آسیب عمده سازه‌ای مشاهده نمی شود ولی آسیب‌های غیر سازه‌ای (دیوار، نما و ...) بیش از حد انتظار است که احتمالا اشکال در سیستم اجرا و نظارت بوده است.

✏️ سجاد شاکری، دانشجوی دکتری عمران دانشگاه علم و صنعت

 

 

ارسال نظر