کد خبر : 18445

بیشینه دمای برخی نقاط استان بوشهر در ظهر امروز (17خرداد)

بیشینه دمای برخی نقاط استان بوشهر در ظهر امروز (17خرداد)

بیشینه دمای برخی ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر در ظهر امروز

بیشینه دمای برخی ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر در ظهر امروز (17 خرداد)

 برازجان: 52

بندر دیر: 34

بندر دیلم: 50

بوشهر(ساحلی): 40

بوشهر(فرودگاه): 39

جم: 46

عسلویه(فرودگاه): 41

جزیره خارک: 39

بندر گناوه: 39

 

ارسال نظر