کد خبر : 18528

بمناسبت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد

گزارشی از نفرت مردم نسبت به منافقین در فضای مجازی

گزارشی از نفرت مردم نسبت به منافقین در فضای مجازی

از بعد از نمایان شدن چهره حقیقی منافقین، در هر نقطه از تاریخ را که نگاه کنید، جبهه ای که در مقابل منافقین شکل گرفته شامل تمام ملت ایران با سلایق و نگاه های مختلف بوده. این روزها با همه گیر شدن فضای مجازی و رسانه های اجتماعی، همین مسئله نسبت به تحرکات این جریان در فضای مجازی هم به خوبی نمایان است.

منافقین به غیر از کشتن و ریختن خون انسان های بیگناه، یک کار دیگر را به خوبی انجام میدهند؛
متحد کردن ملت ایران
از بعد از نمایان شدن چهره حقیقی منافقین، در هر نقطه از تاریخ را که نگاه کنید، جبهه ای که در مقابل منافقین شکل گرفته شامل تمام ملت ایران با سلایق و نگاه های مختلف بوده.
این روزها با همه گیر شدن فضای مجازی و رسانه های اجتماعی، همین مسئله نسبت به تحرکات این جریان در فضای مجازی هم به خوبی نمایان است.
بعد از تجمع سال گذشته منافقین در پاریس و حضور مقامات آمریکایی در آن، موج نفرت به منافقین در شبکه های اجتماعی علی الخصوص توییتر به هشتک  #iranhatemek خودنمایی کرد.
 

 

از بعد از آن به بهانه های مختلف هشتک هایی مانند #هزارجلاد_هزاراشرف و #BanTerrorOrg در توییتر ترند شد.
 

این روز ها هم به بهانه سالروز عملیات مرصاد هشتک #روایت_مرصاد ترند شده و توییتر پر شده از اظهار نظر چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا که یک صدا بر علیه منافقین توییت می زنند.

 

#میم_حیدری

ارسال نظر