کد خبر : 18532

به دنبال تصویب قانون ممانعت از بکارگیری بازنشستگان

آیا استاندار بوشهر می رود؟

آیا استاندار بوشهر می رود؟

با اجرای قانون ممانعت از بکارگیری مدیران بازنشسته نام استاندار غیر بومی بوشهر در لیست منتشر شده قرار دارد و به نظر می رسد در روزهای آینده شاهد تغییر در جایگاه نماینده عالی دولت در استان و در پی آن معاونین باشیم.

به گزارش بوشهر24 ؛ قانون ممانعت از بکارگیری بازنشستگان در بدنه دولت تدبیر و امید به تصویب رسید و الزاماتی جهت اجرای آن توسط رئیس جمهور به وزارت خانه ها ابلاغ شده است.

در لیستی منتشر شده است نام عبدالکریم گراوند استاندار غیر بومی بوشهر قرار دارد و به نظر می رسد در روزهای آینده شاهد تغییر در جایگاه نماینده عالی دولت در استان و در پی آن معاونین باشیم.

گراوند نزدیک به یکسال است که با رای هیئت وزیران به عنوان استاندار بوشهر معرفی شد و حال باید با اجرای قانون ممانعت از بکارگیری بازنشستگان از استان بوشهر خداحافظی کند.

براساس مصوبه شورای نگهبان در یک فرصت 60 روزه استانداران، معاونین وزرا و دیگر مدیران کرسی ریاست را ترک و جوانان متخصص و کارآمد جایگزین خواهند شد.

براساس اجرای این قانون بدنه دولت جوان خواهد شد و نشاط به حوزه اداری باز می گردد.

منبع : سپاس

ارسال نظر