کد خبر : 18538

گزارش تصویری

کلیپ تصویری از خواسته های رانندگان در اعتصاب سیستان و بلوچستان

کلیپ تصویری از خواسته های رانندگان در اعتصاب سیستان و بلوچستان

کلیپی از اعتصاب کامیونداران سیستان و بلوچستان و خواسته های رانندگان

کلیپی از اعتصاب کامیونداران سیستان و بلوچستان و خواسته های رانندگان

ارسال نظر