کد خبر : 18658

بامداد یکشنبه رخ داد

آزادی سه صیاد بوشهری پس از 420 روز اسارت

آزادی سه صیاد بوشهری پس از 420 روز اسارت

ماهیگیران بوشهری پس از 420 روز اسارت به کشور برگشتند.

به گزارش بوشهر24، ماهیگیران بوشهری پس از 420 روز اسارت به کشور برگشتند.

سه ماهیگیر بوشهری که وارد آبهای کشور عربستان سعودی شده و توسط گارد دریایی یاین کشور بازداشت شده بودند ، بامداد یکشنبه به کشور برگشتند.

 

ارسال نظر