کد خبر : 18774

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع شیلات استان بوشهر بیان کرد

سه طرح نیمه‌تمام شیلات به بخش خصوصی واگذار می‌شود

سه طرح نیمه‌تمام شیلات به بخش خصوصی واگذار می‌شود

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع شیلات استان بوشهر گفت: سه طرح نیمه‌تمام برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش بوشهر24، محمد تخشا افزود: شیلات بوشھر درراستای مفاد تبصره 27 قانون تنظیم 2 و تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 97 سه طرح خودرا به سرمایه گذاران غیر دولتی واگذار خواھدکرد.

وی ادامه داد: کارگاه ترویجی آبزی پروری دردلواربرای پرورش میگو، مجتمع صیادی رستمی برای تولید کرم نرییس وپرورش ماھی درقفس دردیربا مشارکت وسرمایه گذاری بخش خصوصی تکمیل می‌شود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع شیلات استان بوشهر بیان کرد: مشوق‌ھای منظور شده در تبصره 19 قانون بودجه امسال امتیازات قابل توجھی برای سرمایه گذاراین طرح‌ھا منظور کرده که پرداخت تسھیلات و یارانه بخشی از آنھاست .

تخشا گفت: پارسال نیز شیلات در ھمین زمینه کارگاه نیمه تمام تکثیر لاروآبزیان در منطقه حله را به سرمایه گذار واگذار کرد که اکنون پس از سال‌ھا رکود، بازسازی شده و به مرحله تولید رسیده است و در سه سال آتی نیز به بهره‌برداری می‌رسد./ خبرگزاری صدا و سیما

ارسال نظر