کد خبر : 18862

بمناسبت روز ملی مبارزه با استعمار و شهادت رییسعلی دلواری

آهنگ سردار دریا با صدای حسن بحرانی

آهنگ سردار دریا با صدای حسن بحرانی

آهنگ سردار دریا با صدای حسن بحرانی در مورد رشادت های مبارزان جنوب علیه استعمار علی الخصوص شهید رییسعلی دلواری خوانده شده است.

 

آهنگ سردار دریا

با صدای حسن بحرانی

ارسال نظر