کد خبر : 18870

بمناسبت روز ملی مبارزه با استعمار و شهادت رییسعلی دلواری

معرفی کتاب : رئیس علی دلواری ؛ تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب

معرفی کتاب : رئیس علی دلواری ؛ تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب

شرح زندگی کوتاه ولی پرماجرای رئیس علی دلواری بیش از آن‌که شرحی باشد بر زندگی یکی از چندین و چند سرکرده نامور جنوب در سال‌های نخست قرن حاضر، شرحی است بر چگونگی تبلور سنّتی دیرینه و دیرپا در مبارزه و رویارویی با هجوم نیروهای بیگانه به سرزمین ایران و در این مورد خاص تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا به کرانه‌های جنوب در آغاز جنگ جهانی اول که با رشته مقاومت‌هایی سخت و حماسی از جانب مردم دشتی و دشتستانی و تنگستانی روبرو شد.

 رئیس علی دلواری ؛ تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب

مولف : سید قاسم یاحسینی

ناشر کتاب : پردیس دانش

سال نشر : 1391

شرح زندگی کوتاه ولی پرماجرای رئیس علی دلواری بیش از آن‌که شرحی باشد بر زندگی یکی از چندین و چند سرکرده نامور جنوب در سال‌های نخست قرن حاضر، شرحی است بر چگونگی تبلور سنّتی دیرینه و دیرپا در مبارزه و رویارویی با هجوم نیروهای بیگانه به سرزمین ایران و در این مورد خاص تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا به کرانه‌های جنوب در آغاز جنگ جهانی اول که با رشته مقاومت‌هایی سخت و حماسی از جانب مردم دشتی و دشتستانی و تنگستانی روبرو شد.

این کتاب شامل پنج فصل است که در فصل اول دلایل نخستین رویایی ها یعنی تهاجم اول  و دوم انگلیس به بوشهر را به اختصار آورده است و فصول 2 و 3 و 4 درباره رییسعلی و چگونگی همراهی علما و مردم و قیام علیه استعمار و خط مقاومت اول بودن آمده است.

فصل پنجم هم به آخرین نبرد رییسعلی و نحوه شهادتش می پردازد.

ارسال نظر