کد خبر : 19006

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر گفت

برخورد قاطع قانون با مسئولان رشوه‌گیر گمرک بوشهر

برخورد قاطع قانون با مسئولان رشوه‌گیر گمرک بوشهر

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر گفت: متهمان به حبس، شلاق، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

به گزارش بوشهر24، علی حسن پور افزود: بر این اساس بهنام نوروزی ناظر گمرکات استان و مدیرکل پیشین گمرگ بوشهر که اواخر سال 95 به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده بود حکم محکومیت او و یازده متهم دیگر این پرونده قطعی و صادر شد. این دوازده نفر در مجموع به بازگرداندن رشوه به مبلغی نزدیک به پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان و حبس و شلاق محکوم شدند

وی با اشاره به محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی معادل مال دریافت شده و انفصال از خدمات دولتی افزود: اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بود.

حسن پور اضافه کرد: متهمان ردیف‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم هر کدام به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی معادل مال دریافت شده و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی گفت: اتهام این افراد به ترتیب، اخذ رشوه به مبلغ هفتصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ پانصد و هجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ دویست و پنج میلیون تومان و اخذ رشوه به مبلغ یکصد و هشتاد و یک میلیون تومان بود.

حسن پور افزود: متهم ردیف هفتم با اعمال مقررات تعدد جرم به حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال دریافت شده و انفصال از خدمات دولتی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار تومان و به تحمل حبس و شلاق به اتهام معاونت در تحقق جرائم رشا و ارتشا از طریق وصول و رساندن وجه محکوم شد.

وی گفت: متهمان ردیف‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم هر کدام به تحمل حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا یا معادل آن در حق صندوق دولت به ترتیب به اتهام‌ پرداخت رشوه به مبلغ دویست و ده میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی و پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان محکوم شدند.

حسن پور با اشاره به محکومیت متهم ردیف دهم به پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشا افزود: اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان و نیز دریافت یک دستگاه گوشی تلفن همراه بود. /خبرگزاری صدا و سیما

ارسال نظر