کد خبر : 19357

اطلاعیه ای از دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛

سخنرانی محکوم فتنه 88 در دانشگاه خلیج فارس

سخنرانی محکوم فتنه 88 در دانشگاه خلیج فارس

دعوت یکی از محکومان امنیتی فتنه برای سخنرانی و برگزاری کارگاه در دانشگاه که با چراغ سبز مسئولین دانشگاه مجوز برگزاری گرفته است. برنامه تطهیر فتنه و فتنه گران سال هاست که در برنامه جریانات معاند قرارگرفته است و به طور جد به دنبال رخنه در دانشگاه ها هستند.

به گزارش بوشهر24 به نقل از دانشجو نیوز، نشاط علمی در دانشگاه اساسی‌ترین موضوع در حوزه اجتماعی است. دانشگاه‌های کشور باید جهت پویایی و خودباوری در عرصه علم پیشگام باشند که یقیناً محصول چنین نشاطی را می‌توان در پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی آن کشور مشاهده کرد.

دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های علمی  باید کانون تفکر و تبادل اندیشه و بستر نشاط و جوشش فکری در جامعه و کانون تفکر اجتماعی و سیاسی و بستری برای پویش علمی، فرهنگی و معنوی برای دانشجویان فراهم کنند؛ اما موضوع وجود نشاط سیاسی در محیط علمی و ایجاد فضای نشاط سیاسی در دانشگاه دو نتیجه مهم خواهد داشت . نتیجه نخست افزایش تحلیل سیاسی و بصیرت بخشی عمومی در قشر دانشگاهیان و ایجاد زمینه برای تولید گفتمان سیاسی از درون دانشگاه برای جامعه و نتیجه بعدی فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها ، تربیت کادر نخبه سیاسی برای آینده کشور است.

موضوعی که رهبر انقلاب در دیدار با فعالین تشکل‌های دانشجویی به آن اشاره کرد: بخشی از نخبه‌ پروری هم مربوط به شماست؛ یعنی در محیط تشکل‌های دانشجوئی، نخبه‌های سیاسی پرورش پیدا کنند .

آنچه در جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه خلیج فارس بوشهر اتفاق افتاد؛ نصب عکس فعالان فتنه آمریکایی 88 و سران آن که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممنوع التصویر هستند ، چیزی جز عمل خلاف قانون و لجن پراکنی سیاسی نیست و همین جماعتی که تکلیف نظام و قانون و مردم با آن مشخص است.

رهبر معظم انقلاب در این مورد فرمودند: «در موضوع جناح بندی های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و اُنس با یک دیگر است، اما در برخی موارد هم مسأله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسأله ی فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است.»

اما داستان به همین جا  ختم نمی شود، دعوت یکی از محکومان امنیتی فتنه برای سخنرانی و برگزاری کارگاه در دانشگاه با چراغ سبز مسئولین دانشگاه مجوز برگزاری گرفته است و برنامه تطهیر فتنه و فتنه گران سال هاست که در برنامه جریانات معاند قرارگرفته است و به طور جد به دنبال رخنه در دانشگاه ها هستند.

آیا سخنرانی فتنه گران و افراد مبلغ این فتنه که شعارشان (( انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است )) بوده مجاز به ورود به نهاد پاک و مقدس دانشگاه هستند؟ آیا این مصداق تبلیغ علیه نظام نیست؟

توجیه مسئولین دانشگاه خلیج فارس در انجام این بی قانونی توسط انجمن اسلامی دانشگاه چیست؟

آیا دانشگاه باید محلی برای جولان جریانات مرموز سیاسی برای مقابله با مبانی و اهداف نظام اسلامی باشد؟

نقش رئیس دانشگاه و متولیان حراستی دانشگاه چیست؟

 آیا پاسداشت خون شهدا و اصول انقلاب در محیطی که شهدای زیادی تقدیم انقلاب و نظام کرده، باید کم رنگ باشد؟

چرا باید شاهد تطهیر فتنه گران در دانشگاه خلیج فارس بوشهر باشیم؟

 

 

ارسال نظر