کد خبر : 19395

موشن گرافیکی در مورد چگونگی دستیابی ایران به دانش هسته ای

انرژی هسته ای حق مسلم ماست!

موشن گرافیکی در مورد چگونگی دستیابی ایران به دانش هسته ای و کاربرد آن در زمینه های پزشکی ، کشاورزی ، تولید برق و ...

موشن گرافیکی در مورد چگونگی دستیابی ایران به دانش هسته ای و کاربرد آن در زمینه های پزشکی ، کشاورزی ، تولید برق و ...

 

/انصار کلیپ

ارسال نظر