کد خبر : 19635

هدف واشنگتن در قبال ایران چیست؟

کتابچه " هدف واشنگتن در قبال ایران چیست" منتشر شد.

کتابچه " هدف واشنگتن در قبال ایران چیست" به این سوال می پردازد:

تحقق مدل شوروی یا انقلاب مخلمی چکسلواکی؟

/دیده بان

ارسال نظر