کد خبر : 19958

گزارش ویژه «خبرنامه دانشجویان ایران» از تجمع امروز دانشگاه امیرکبیر

تجمع دانشجویان حامی دولت علیه دولت!

تجمع دانشجویان حامی دولت علیه دولت!

ظهر امروز حامیان سابق دولت در دانشگاه امیرکبیر با اعتراض به عملکرد دولت دست به شعارهای ساختار شکنانه زدند. این آشوبگران در نهایت به سمت دانشجویان حمله کرده و به چند نفر آسیب رساندند

به گزارش بوشهر24، ظهر امروز عده ای از حامیان سابق دولت به بهانه کارگران هفت تپه تجمعی را در دانشگاه امیرکبیر برگزار کردند، این اعتراضات که در ابتدا باشعارهایی مانند "مرگ بر این دولت مردم فریب" آغاز شده بود به سمت شعارهای ساختار شکنانه کشیده شد، که پس از این اقدام  سایر دانشجویان و تشکل‌های انقلابی دانشجویان با حضور گسترده و سر دادن شعار «اشوبگر حیا کن دانشگاه رو رها کن» و «نه شرقی نه غربی ، فقط علیه دزدی» و «رای شما روحانی، عامل این گرانی» نسبت به شعارها و اقدامات این عده واکنش نشان دادند.

 

این آشوبگران در انتها به دانشجویان حمله ور شدند و باعث مصدوم شدن چند دانشجو گردیدند.

 

یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت:«روز گذشته شاهد آن بودیم که افرادی ناشناس شب نامه هایی که دانشجویان را به یک تجمع غیر قانونی فرا می خواند، در سرتاسر دانشگاه و خوابگاه ها پخش شد.»

او ادامه داد:«افرادی که هر از چند گاهی به صورت ناشناس دست به اقدامات این چنینی می زنند و اهداف سیاسی و آشوب طلبانه شان را پشت شعار های زیبای صنفی و معیشتی پنهان می کنند و آن قدر هویت خود را مخدوش می دانند که از نشان دادن آن در این وقایع هراس دارند.»

این دانشجوی دانشگاه امیر کبیر گفت: «اما این مسئله بر همه ی دانشجویان امیرکبیر روشن است که همواره عده ای دانشجو نما پشت قضایای این چنینی دانشگاه هستند. عده ای دانشجونما منتصب به " انجمن دانشجویان ترقی خواه" و سایر تشکل های دولت ساخته ی دانشگاه که گویا ایام انتخابات و حمایت کورکورانه و مصرانه شان را از مدیریت لیبرالیسم فراموش کرده اند و حال به جای پاسخگویی، اقدام به برگزاری تجمعی کردند که در ظاهر خود را حامی قشر مستضعف معرفی کنند، ولی در حقیقت از دولت روحانی عبور کرده و زنده بمانند، و تنها چیزی که در این تجمع مثلا اقتصادی دیده نشد سر دادن شعار های اقتصادی از جانب این عده بود.»

او گفت:«این داستان تازه ای نیست چرا که این افراد همواره اهداف سیاسی شان را پشت مطالبات مردم پنهان می کنند. اما اینبار دانشجویان انقلابی با حضور در صحنه ی دانشگاه و سر دادن شعارهایی که حقیقتا رنگ دفاع از مستضعفین و اعتراض به وضعیت اقتصادی داشت، اجازه ی سواستفاده را به سواستفاده گران ندادند.»

او گفت: «هرچند که متاسفانه با رفتار های وحشیانه و خشونت آمیز و منافی محیط دانشگاه و فرهنگ دانشجویی از جانب آن دانشجونما ها مواجه شدند و درنهایت کار یکی از دانشجویان انقلابی دختر را با حمله به وی، به بیمارستان کشاندند.»

/خبرنامه دانشجویان ایران

ارسال نظر