کد خبر : 20075

صرفا جهت اطلاع؛

پاسخ به یک شبهه‌ی تاریخی درباره‌ی آیت الله کاشانی

پاسخ به یک شبهه‌ی تاریخی درباره‌ی آیت الله کاشانی

تاریخ امری اثباتی وشهودی است ونه ثبوتی وغیبی.می پذیرم که مورخ درجمع وتفریق روایات موجود،نهایتا به یک جمع بندی می رسد و به همین دلیل،بارها گفته ام که ما مورخ بی طرف نداریم،اما تاریخ نگار نیز به هر سویی که گرایش یابد،ازسربند اسنادی است که دیده ونه اوهام ورویاهایش!

محمدرضا کایینی،پژوهشگر تاریخ در یاد داشتی نوشت:
 

یک:تاریخ امری اثباتی وشهودی است ونه ثبوتی وغیبی.می پذیرم که مورخ درجمع وتفریق روایات موجود،نهایتا به یک جمع بندی می رسد و به همین دلیل،بارها گفته ام که ما مورخ بی طرف نداریم،اما تاریخ نگار نیز به هر سویی که گرایش یابد،ازسربند اسنادی است که دیده ونه اوهام ورویاهایش!

 
دو:بسیاری از تصاویر مربوط به تاریخ معاصر ایران که درسایت های فارسی زبان منتشر شده را،صاحب این قلم به مناسبت های گوناگون،با یا بی نام خویش نشر داده است.ازجمله تصویر اول ودوم این پست که مربوط است به واپسین روزهای حیات آیت الله سبدابوالقاسم کاشانی در بیمارستان بازرگانان تهران در خیابان ری.
 

 
سه:فضای مجازی ما در بسیادی از عرصه ها به ویژه درحوزه تاریخ،بی تعارف،مملو از مطالب مجعول،مغلوط و حتی هذیان گونه است!غبن نگارنده هنگامی افزون می شود که می بیند برخی اسناد وتصاویری که به فضای مجازی آورده،خرج اینگونه مهمل بافی ها وعوامفریبی ها شده است،واز این بابت ملول که نکند ناخواسته به این فرآیند پرتحمیق کمکی کرده باشد!
 
چهار:چند روزی است که تعداد فراوانی از دوستان، دو تصویر نخستِ فوق آمده را،بازیر نویسی با مضمون:عیادت سفیر وقت انگلستان از آیت الله کاشانی!برای نگارنده می فرستند واز او در این باره توضیح می خواهند.از منظر این قلم،اینگونه شیطنت ها،دقیقا بی اطلاعی نسل جوان راهدف گرفته است.جوان امروز از کجا بداند که سفیر انگلستان در تهران آن هم در پنجاه وهفت سال پیش،که بوده واساسا جماعتی که دور تخت آیت الله ایستاده اند،کیستند؟واین دقیقه همان نقطه زشت ماجراست.
 

 
پنج:اما قضیه از چه قرار است؟در زمستان هزار وسیصد وچهل وهمزمان با تشدید بیماری آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی وفقدان امکانات پزشکی در داخل،جمعی از بازاریان متدین و علاقمند به وی،نخست تصمیم گرفتند تا ایشان را برای معالجه به اروپا ونزد پروفسور کوولِر فرانسوی ببرند(آیت الله در واپسین سالیان حیات،با تنگنای مالی شدید مواجه وحتی به بقال وداروخانه چی محل بدهکار بود واستطاعت مالی چنین سفری را نداشت)بانیان این سفر چندی بعد با نظر به حال بیمار دریافتند که وی توانایی جسمی انجام این سفر را ندارد،لذا تصمیم گرفتند تا کوولِر را برای معاینه ایشان به تهران بیاورند.دوتصویر نخست فوق آمده،مربوط به عیادت این پروفسور فرانسوی از آیت الله دربیمارستان است که ارواح سرگردان در فضای مجازی، سعی کرده اند تا وی را به سفیر وقت انگلستان مبدل کنند!
 

 
شایان ذکر است که سفیر بریطانیا در فاصله سال های هزار وسیصد وسی وهفت تا هزاروسیصد وچهل ودو،آقای جفری هریسون(تصویر سوم وچهارم)بوده است.فاعتبروا یا اولی الابصار
 
/رجا نیوز

ارسال نظر