کد خبر : 20176

دادستان بوشهر:

مقابله با هنجارشکنان در اولویت دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد

مقابله با هنجارشکنان در اولویت دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد

دادستان بوشهر گفت: به منظور برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و پیگیری و حمایت قضایی، سامانه ناظر یکی از معاونین دادستان مرکز استان را برای این امر تعیین نموده تا اقدامات قضایی مقابله با این ناهنجاری ها سرعت بخشد .

به گزارش بوشهر24، علی حسن پور در نشست شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: به منظور برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و پیگیری و حمایت قضایی، سامانه ناظر یکی از معاونین دادستان مرکز استان را برای این امر تعیین نموده تا اقدامات قضایی مقابله با این ناهنجاری ها سرعت بخشد .

معاون قضایی ستاد امر به معروف استان بوشهر با بیان اینکه اجرای طرح سامانه ناظر با پلیس امنیت اخلاقی می باشد خاطر نشان کرد: اولویت اول در این سامانه  گفتگو و توجیه و در صورت عدم رعایت و یا اصرار بر این امر از طرق قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد که در این رابطه  طی مهر ماه و آذر ماه بیش از 82 مورد تخلف در این سامانه ثبت و از مالکان خودرو از طریق پیامک دعوت گردیده تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نمایند که از این تعداد 47 مورد ضمن مراجعه توجیه و تفیهم گردیده و 35 مورد نیز به دلیل عدم مراجعه دستور قضایی توقیف وسیله نقلیه نیز صادر گردید که مجدد 3 مورد نیز با اخذ تعهد آزاد و مابقی نیز در توقیف می باشند .

دادستان بوشهر گفت: طی آذر ماه 677 مورد تخلف در سامانه ثبت گردیده که همگی این افراد به پلیس امنیت اخلاقی دعوت شده و ظرف مدت یک ماه از تاریخ دعوت فرصت دارند به پلیس مراجعه نمایند که درغیر این صورت دستور توقیف قضایی صادر و امکان اینکه در هر نقطه ایی از کشور این خودروها به وسیله پلیس راهور توقیف گردند و آزادی این خودروها نیز منوط به صدور دستور منع توقیف توسط دادسرای بوشهر می باشد .

/خبرگزاری فارس

ارسال نظر